IOM Timeline

2019

01 January,2019
01 January,2019

Alim Course: 1901 Batch

Total Students: 131

2019 Summary: Total Students: 340

2020

2020: Total Students: 2685; Cumulative Total Students: 3025

2021

2021: Total Students: 8485; Cumulative Total Students: 11510

2022

2022: Total Students: 36102; Free Students: 28545 Cumulative Total Students: 47612